Oïdes Mediterrànies

Un mar de cultures

“Oïdes Mediterrànies” és un projecte pedagògic adreçat a joves del 2on cicle de l’ESO, batxillerat, cicles formatius i programes de garantia social o bé de qualsevol àmbit d’educació en el lleure.

Donar a conèixer les diferents cultures musicals de la Mediterrània, fomentar els valors positius de la interculturalitat i aportar activitats i instruments pedagògics per a l’educació per la pau, són els seus principals objectius. 

El projecte es presenta en format de maleta pedagògica. Al seu interior hi trobarem un CD-ROM, un CD amb recursos audiovisuals, una guia pedagògica pel professorat i un dossier per l’alumnat. El CD-ROM consisteix en un joc interactiu a través del qual l’alumnat viatja per la conca de la Mediterrània i descobreix els indrets més significatius a nivell musical.

L’objectiu és que els alumnes (jugant per equips o bé en solitari) coneguin les característiques musicals i interculturals de cadascun dels indrets a través de diverses preguntes-trampa que hauran de respondre després de visualitzar un vídeo.

L’educador pot ampliar cada pregunta amb els continguts que aporta la guia pedagògica: hi ha activitats d’aprofundiment i d’ampliació, recursos discogràfics, bibliogràfics, videogràfics i espais webs. En conseqüència, el contingut pot treballar-se des de diferents àmbits educatius. Així mateix, la informació pot esdevenir una eina d’enriquiment personal per qualsevol persona interessada en la temàtica.

Pel que fa a l’educació formal, OM pot integrar-se dins el currículum en espais com tutories, eixos transversals, crèdits variables o treballs de síntesi. El joc també s’acompanya d’altres activitats complementàries com un taller de ràdio o un espectacle multimèdia en viu, opcionals i perfectament adaptables a espais adreçats a activitats especials com ara setmanes culturals o bé en horaris extraescolars.

Aquest projecte, finançat pel Fons Català de Cooperació i Caixa Sabadell, i el·laborat amb Teleduca (Educació i Comunicació), ha rebut la col·laboració de diferents músics i artistes com Al-Mayurca, Al-Tall, Carolino, Luis Delgado, Miquel Gil, L’Ham de Foc, Eduard Iniesta, Abdeljalil Kodssi, La Nova Euterpe, L’Orkestina, El Pont d’Arcalís, Dimitri Psonis, Mohamed Soulimane, Riccardo Tesi, Toni Torrens o Rosa Zaragoza, entre una cinquantena d’artistes i institucions. Entre aquestes darreres, OM ha rebut el suport del Centre Artesà Tradicionàrius de Gràcia o el del programa “Rodasons” de TVC, a qui agraïm moltíssim la seva desinteressada participació.

La maleta es va distribuir durant la primavera de 2007 per la xarxa de biblioteques de la Diputació i per més de 200 I.E.S de tot el país. No és possible adquirir-la perquè es tracta d’un projecte pedagògic sense afany de lucre.

La primera edició d’aquestes maletes està actualment exhaurida, però podeu descarregar-vos l'aplicació del joc i la guia pedagògica en aquesta pàgina i utilitzar-la sota la llicència de Creative Commons.

Però el projecte “Oïdes Mediterrànies” no finalitza aquí, sinó que té la seva continuïtat amb tres documentals que il·lustren la diversitat musical de la Mediterrània i que hom pot incorporar a la maleta pedagògica per així enriquir-la de nous continguts musicals i d’educació en valors i per la pau.

Presentació del projecte al programa Rodasons TVC