Geografies

El viatge és una constant de Mapasonor. Un trajecte a través de la vida de les persones. Per això les nostres produccions i projectes, des de les de denúncia a les violacions dels drets humans fins a les de defensa de la cultura popular, són un viatge a través de diverses geografies, des de l’Afganistan fins a la nostra ciutat Mataró.  

Palestina

Palestina, bo i ser un país pràcticament aniquilat, és un del quals li hem dedicat més viatges, documentals, projectes i col·laboracions.  El missatge comú és que, malgrat la sofisticada crueltat que Israel exerceix en tots i cada un dels aspecte de la seva vida, els palestins i les palestines trobem mil maneres de posar per davant la seva dignitat personal. 
Senegal

Senegal és un dels països amb del qual més anys portem aproximant-nos-hi, sobretot la zona de la Casamance. Els interessos són diversos: des del retrat de les dones rurals en un país multireligiós però de majoria musulmana, a l’homenatge les víctimes de catàstrofes, fins a la convivència amb famílies mestisses que ens aproximen a la nostra ciutat, Mataró. 

Tunísia

Tunísia queda com el record més intens i nostàlgic de Mapasonor, ja que és país del nostre primer documental, que per nosaltres encara no estat superat.  La Tunísia  rural d’on provenen les dones rurals que retratem va ser, vuit anys més tard, la que es  va revoltar contra el seu dictador i va ajudar a deposar-lo. 

Afganistan

Afganistan és el segon país “aniquilat” sobre el qual hem treballat, sobretot des de la vessant dels drets humans. Totes les nostres produccions sobre aquest país estan vinculades a les campanyes de sensibilització i denúncia de l’Associació per als Drets Humans a l’Afganistan, sobretot pel que fa als drets de les dones, i va acabar quan aquesta entitat va deixar de ser activa. 

Mediterrània (músiques)

Quan ens referim a la Mediterrània, a Mapasonor parlem dels projectes musicals Es tracta de projectes pedagògics on ens interessa la diversitat de les cultures a la Mediterrània i el substrat intercultural de les mateixes. “Oïdes Mediterrànies” possiblement sols acabarà el dia que acabi la nostra entitat, ja que és un projecte d’interès constant. 

Mataró

Curiosament, essent la ciutat catalana de Mataró la nostra localitat d’origen, desenvolupament i activitat, no ha estat fins al cap de molts anys que hem treballat projectes sobre la mateixa. Això no obstant, es pot afirmar que Mapasonor és una entitat profundament mataronina, amb voluntat universal.